Sunday, December 30, 2012

ކްލައުޑް ކޮމްޕިއުޓިންގް ގެ އެހީގައި ފަސޭހަކަމާއެކު ލިޔެކިޔުންތައް ރައްކާކޮށް ބެލެހެއްޓުން.


ޒަމާންތައް ބަދަލުވެ، ބޮކްސްފައިލްތަކާއި ފޮތްތައް ދޫކޮށް، އިންސާނުންވަނީ ޓެކްނޮލޮޖީ އަށް ބަރޯސާވެ، ލިޔެކިޔުމާއި، ވީޑިއޯއާއި، މިއުޒިކާއި، ފޮޓޯ ފަދަ މުހިއްމު ލިޔެކިޔުންތައް ކޮމްޕިއުޓަރގައި ރައްކާކުރެވޭނެ ގޮތްހޯދާ، އަހަރެމެންމިވަނީ ކޮމްޕިއުޓަރަށް އަހުލުވެރިވެފައެވެ. މޮބައިލް ފޯންތަކާއި، ކެމެރާތަކާއި، ފުރިޖާއި ، މައިކްރޯވޭވް އަވަންތައްވެސް ކޮމްޕިއުޓަރގެ ނެޓްވޯރކް ތަކާއި ގުޅިފައެވެ. ކޮލެޖް  އެސައިންޓްމަންޓްތައް ގޭގައި ހަދާއިރު، އޮފީހުގައި އެކުވެރިންނާއި އެކުނަގާފައިވާ ފޮޓޯތައް ހުންނަނީ އޮފީހުގައި ކަމުން، މިހުރިހާ މުހިއްމު ފައިލްތައް ގިނަފަހަރު ހުންނަނީ އެކި ސިސްޓަމްތަކުގައި ވިއްސިވިހާލިވެ ބެލެހެއްޓޭނެ ގޮތެއް ނެތިފައެވެ. ޕެންޑްރައިވެއްގަ، ނުވަތަ ސީޑީއެއްގަ، އެންމެފަހުން ޕެންއަށް ވައިރަސްވަދެ، ސީޑީގައި ކޫރުން އެޅި އަގުހުރި ޑޭޓާތައް ގެއްލިގެން ދެއެވެ.
There was an error in this gadget

Adam Fathuhy