Thursday, May 30, 2013

ފަސޭހަކަމާއެކު ފޭސްބުކް ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓްކުރެވޭނެ އާ ފަންކްޝަންތަކެއް ތައާރަފް ކޮއްފި.ފޭސްބުކް އިން އަލައް ތައާރަފްކޮއްފައިވާ ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓް ފީޗަރސް އިން ފަސޭހަމަމާއި އެކު ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓް ކުރެވޭނެ ގޮތައް ވަނީ ފަރުމާކޮއްފައެވެ. މިގޮތުން އެމީހެއްގެ މޫޑްއެވަގުތު ހުންނަގޮތާ ގުޅޭ އެމޯޓިކަން އާއި މެސެޖް ހިމޭނޭ ލިސްޓުގެ އައިޓަމަކަށް ކްލިކްކޮއްލައިގެން ސްޓެޓަސް އަޕްޑޭޓް ކޮއްލެވެއެވެ.  މި ސްޓެޓަސްތައް ބަހާލާފައިވަނީ މައިގަނޑު 6 ބައެއްގެ މައްޗަށެވެ. އެއީ ފީލިންގ، ވޮޗިންގ. ރީޑިންގ، ލިސިނިން ޓު، ޑްރިންކިން، އަދި އީޓިން ކިޔާ ބައިތަކަށެވެ.


ފޮޓޯ 1


ފޮޓޯ 2

ފޮޓޯ 3


ފޮޓޯ 4


ފޮޓޯ 5 

2 comments:

  1. kihineh tha ehen hadhanee? :( my fb innanee ehen gothakah.

    ReplyDelete
  2. Dhuvas kolheh therey hurihaa acccount thakah ves mifeature update vaane. Vedhaane 2 -3 days.

    ReplyDelete

There was an error in this gadget

Adam Fathuhy